Esasy önüm katalogy

Yssy

Satyş

Pnewmatik PU şlangy

Täze getirilen poliester TPU çig malyndan ýasalan turba diwary tekiz we birmeňzeş, ululygy durnukly we iş ömri uzyn.

Pnewmatik PU şlangy

Hongmi-e hoş geldiňiz

Wenzhou Hongmi Pneumatic Co., Ltd., 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherindäki Huiteli pnewmatik (gidrawlik) kärhanasynyň söwda merkezi hökmünde 2021-nji ýylyň aprelinde döredildi.Biz esasan bogunlar / birleşdirijiler, PU şlangy, PA şlangy, howa silindrleri, howa çeşmesini bejermek bölümi, solenoid klapanlar / suw klapanlary, şeýle hem wakuum esbaplary ýaly dürli pnewmatik enjamlara ýöriteleşdirilen önümçilik we eksport önümçilik kompaniýasyny birleşdirýäris. robot senagaty we ş.m. üçin ulanylýar Önümlerimiz SMC görnüşini, Airtac görnüşini we Festo görnüşini öz içine alýar.Diňe size zerur sanawy aýdyň, şonda bäsdeşlik bahasy bilen size dogry zady hödürläris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • “AutomationDirect-pnewmatik-armatura”
 • silindr görnüşleri
 • habarlar_s
 • new2_s
 • new1_s

ýakynda

HABARLAR

 • Çalt birikdirijileriň aýratynlyklary

  Çalyşmak funksiýasy: howa basyşy, gidrawliki gurallar, silindrler, gidrawliki silindrler, metal galyndy bilen baglanyşykly enjam enjamlary.Bejeriş funksiýasy: kompýuter sowadyjy enjam, guýma maşyn silindrine hyzmat etmek.Synag funksiýasy: wakuum, basyşa garşylyk, syzmak, işlemek we ş.m. Funksiýany bermek ...

 • Silindrler barada maglumat

  Silindr mehaniki enjamlarda köplenç ulanylýan güýç elementidir.Gysylan howanyň basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär we göni çyzykly herekete, swing ýa-da aýlaw hereketine ýetmek üçin mehanizmi herekete getirýär.Inçe silindrleriň aýratynlyklary: 1. Güýçli zolak ...

 • Howa çeşmesiniň prosessorynyň ýörelgesi we ulanylyşy

  Pnewmatiki geçiriş ulgamynda howa çeşmesini bejermek bölekleri howa süzgüçine, basyşy peseldýän klapan we çalgy ýagyna degişlidir.Solenoid klapanlaryň we silindrleriň käbir markalary ýagsyz ýaglamagy gazanyp biler (ýag ​​çalmak funksiýasyna ýetmek üçin ýaglara bil baglap), şonuň üçin ýag ulanmagyň zerurlygy ýok ...

 • Silindr we pnewmatik turba bogunlaryny nädip saýlamaly?

  Howa silindri pnewmatiki ulgamyň ýerine ýetiriji elementidir we howa silindriniň hili goldaw enjamlarynyň işleýşine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin howa silindrini saýlanyňyzda aşakdaky taraplara üns bermelidiris: 1. Öndürijini saýlaň w ...

 • Pnewmatik silindr näme we haýsy görnüşleri bar?

  Pnewmatik silindr, howa basyş energiýasyny çyzykly hereket mehaniki işine öwürýän energiýa öwrüliş pnewmatik hereketlendiriji.Pnewmatik silindr howa basyşynyň energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän we çyzykly garşylykly hereketi (ýa-da swing hereketini) ýerine ýetirýän pnewmatik hereketlendiriji.Bu ...