Habarlar

 • Wenzhou Hongmi Pneumatic Co., Ltd. öňdebaryjy önümleri görkezmek we dünýä bazaryny giňeltmek üçin Wýetnam MTA-a gatnaşdy.

  Wenzhou Hongmi Pneumatic Co., Ltd. öňdebaryjy önümleri görkezmek we dünýä bazaryny giňeltmek üçin Wýetnam MTA-a gatnaşdy.

  Wenzhou Hongmi Pneumatic Co., Ltd. öňdebaryjy önümleri görkezmek we dünýä bazaryny giňeltmek üçin Wýetnam MTA-a gatnaşdy.MTA Wýetnam (Takyk in Engineeringenerçilik, maşyn gurallary we metal işläp bejermek boýunça halkara sergi we konferensiýa) soňky ösüşi görkezýän her ýylky çäre ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr

  Silindr çyzykly güýç we hereketi üpjün etmek üçin gysylan howany ulanýan mehaniki enjamdyr.Adatça dürli önümçilik we önümçilik goşundylarynda, şeýle hem robot, awtomatlaşdyryş we beýleki ugurlarda ulanylýar.Howa silindriniň esasy dizaýny yza gaýdýan porşondan ybarat ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr

  Pnewmatik silindrler köp sanly önümçilik programmalarynda, esasanam gurnama liniýalarynda, maşynlarda we awtomatlaşdyryş ulgamlarynda giňden ulanylýar.Bu makalada silindrleriň dürli görnüşlerini, olaryň funksiýalaryny we peýdalaryny öwreneris.Silindr, güýç döretmek üçin gysylan howany ulanýan enjamdyr ...
  Koprak oka
 • Çalt birikdirijileriň aýratynlyklary

  Çalt birikdirijileriň aýratynlyklary

  Çalyşmak funksiýasy: howa basyşy, gidrawliki gurallar, silindrler, gidrawliki silindrler, metal galyndy bilen baglanyşykly enjam enjamlary.Bejeriş funksiýasy: kompýuter sowadyjy enjam, guýma maşyn silindrine hyzmat etmek.Synag funksiýasy: wakuum, basyşa garşylyk, syzmak, işlemek we ş.m. Funksiýany bermek ...
  Koprak oka
 • Silindrler barada maglumat

  Silindrler barada maglumat

  Silindr mehaniki enjamlarda köplenç ulanylýan güýç elementidir.Gysylan howanyň basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär we göni çyzykly herekete, swing ýa-da aýlaw hereketine ýetmek üçin mehanizmi herekete getirýär.Inçe silindrleriň aýratynlyklary: 1. Güýçli zolak ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň prosessorynyň ýörelgesi we ulanylyşy

  Howa çeşmesiniň prosessorynyň ýörelgesi we ulanylyşy

  Pnewmatiki geçiriş ulgamynda howa çeşmesini bejermek bölekleri howa süzgüçine, basyşy peseldýän klapan we çalgy ýagyna degişlidir.Solenoid klapanlaryň we silindrleriň käbir markalary ýagsyz ýaglamagy gazanyp biler (ýag ​​çalmak funksiýasyna ýetmek üçin ýaglara bil baglap), şonuň üçin ýag ulanmagyň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • Silindr we pnewmatik turba bogunlaryny nädip saýlamaly?

  Silindr we pnewmatik turba bogunlaryny nädip saýlamaly?

  Howa silindri pnewmatiki ulgamyň ýerine ýetiriji elementidir we howa silindriniň hili goldaw enjamlarynyň işleýşine gönüden-göni täsir eder.Şonuň üçin howa silindrini saýlanyňyzda aşakdaky taraplara üns bermelidiris: 1. Öndürijini saýlaň w ...
  Koprak oka
 • Pnewmatik silindr näme we ol ýerde haýsy görnüşler bar?

  Pnewmatik silindr näme we ol ýerde haýsy görnüşler bar?

  Pnewmatik silindr, howa basyş energiýasyny çyzykly hereket mehaniki işine öwürýän energiýa öwrülişi pnewmatik hereketlendiriji.Pnewmatik silindr howa basyşynyň energiýasyny mehaniki energiýa öwürýän we çyzykly garşylykly hereketi (ýa-da swing hereketini) ýerine ýetirýän pnewmatik hereketlendiriji.Bu ...
  Koprak oka