Silindrler barada maglumat

silindr görnüşleri

Silindr mehaniki enjamlarda köplenç ulanylýan güýç elementidir.Gysylan howanyň basyş energiýasyny mehaniki energiýa öwürýär we göni çyzykly herekete, swing ýa-da aýlaw hereketine ýetmek üçin mehanizmi herekete getirýär.

 

Inçe silindrleriň aýratynlyklary:

1. Güýçli gurluş, ýeňil agram we giňişlik ownuk we beýleki artykmaçlyklary eýeledi

2. Silindr inedördül bolup, garnituralary gurmazdan göni dürli gurallara we ýörite enjamlara oturdylyp bilner.

3. Silindr çykaryjy çybyk içki dişlere we daşky dişlere bölünýär;

4. Gollanma komponentleri bilen ulanmaly.

 

Iki okly silindr iki sany bir çyzykly inçe silindrdir.

gapdalynda,

goşa ok silindriniň aýratynlyklary:

1. Içerki korpus, gurnama ýerini tygşytlamak üçin kesgitli görnüşde oturdylýar;

2. Belli bir ugrukdyryjy, egilmek we burulma garşylygy bar we belli bir gapdal otrisatel ýüklere çydap bilýär

3. Bedeniň öňdäki çaknyşma garşy paneli silindr çyzygyny sazlap biler.we bir okly silindrden has güýçli täsirini azaltmak.

 

Çybyk howa çybygynda adaty silindrleriň berkligi ýok.

Iki taraplaýyn hereketi göni ýa-da gytaklaýyn amala aşyrmak üçin porşini ulanýan wilka.Ol bölünýär: mehaniki glýutin we magnit

Jübütlemek, bu görnüşli silindriň iň uly artykmaçlygy, gurnama ýerini tygşytlamagy we esasanam kiçi silindrler üçin amatly bolmagydyr. Diametri we uzak ýoly.

 

Gollanma taýajyk silindri çyzykly rulman görnüşine we mis kurtka görnüşine bölünýär, çyzykly rulman görnüşi iteklemek üçin amatly, pes sürtülme hereketleri üçin, mis penjek görnüşi radial ýük, ýokary ýük ýagdaýlary üçin amatly.

Gollanma taýajyk silindr aýratynlyklary: ykjam gurluş, gurnama ýerini, öz ugrukdyryjy funksiýasyny tygşytly tygşytlap biler, belli bir gapdal ýüklere, dürli gurnama usullaryna çydap biler.Blokirlemek, iýmitlendirmek, iteklemek, möhürlemek, gysmak we beýleki ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

 

Pnewmatik dyrnak häzirki zaman pnewmatik manipulýatorynyň esasy düzüm bölegi bolup, dürli tutmak funksiýalaryna ýetmegi başarýar.Ol bölünýär: paralel howa dyrnagy, yrgyldy howa dyrnagy, aýlanýan howa dyrnagy, üç nokatly howa dyrnagy we dört nokatly howa dyrnagy.Bu silindriň aýratynlyklary: 1. usehli ulanylyşy goşa hereketdir, iki taraplaýyn tutmagy, awtomatiki deňleşdirmegi, ýokary gaýtalanma takyklygyny gazanyp biler;2. Yzygiderli tutmak momenti.


Iş wagty: Apr-06-2023